2547 Sayılı Yükseköğrenim Kanunu

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

Kanun Numarası

Kabul Tarihi Yayımlandığı R. Gazete Yayımlandığı Düstur

: 2547

: 4/11/1981 : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506

: Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3

* ** Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız

"Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 2 Sayfa: 1187

 

Tüm Metne tıklayarak Ulaşabilirsiniz

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
06100 Sıhhiye - Ankara
Telefon: 0 312 305 10 88
Fax: 0 312 311 47 77