2547 Sayılı Yükseköğrenim Kanunu

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

Kanun Numarası

Kabul Tarihi Yayımlandığı R. Gazete Yayımlandığı Düstur

: 2547

: 4/11/1981 : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506

: Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3

* ** Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız

"Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 2 Sayfa: 1187

 

Tüm Metne tıklayarak Ulaşabilirsiniz

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

90-06100 Sıhhiye - ANKARA

Telefon: +90 (312) 305 10 88

Faks: +90 (312) 311 47 77

E-posta: eczdekan@hacettepe.edu.tr