2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ KESİNLEŞMİŞ DERS PROGRAMI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ KESİNLEŞMİŞ DERS PROGRAMI (30.01.2015)

 

PAZARTESİ                                                                                              SAAT                         YER

ECF 132 Analitik Kimya I                                                                           09:40-10:30                Farma I

BİS  104 Biyoistatistik                                                                              10:40-12:30                 Farma I

ECF  120 Organik Kimya I                                                                        13:40-15:30                 Farma I

 

ECF  272 Farmakoloji I                                                                              08:40-10:30                Farma II

ECF  216 Farmasötik Teknoloji I                                                                10:40-12:30                Farma II

ECF  202 Farmasötik Botanik                                                                    13:40-15:30                Farma II

AİT  204 Ata.İlk.Ve İnk.Tar. II                                                                    15:40-17:30                Farma II

 

ECF  334 Farmasötik Teknoloji III Lab.                                                        09:40-16:30                Lab.I-II

ECF  308 Farmakognozi II Lab.                                                                   09:40-16:30                Lab.III-IV

 

ECF  494 Farmasötik Bakım II                                                                    08:40-10:30                Konferans S.

ECF  460 Radyofarmasi                                                                              10:40-12:30                Konferans S.

ECF  434 Biyofarmasötik                                                                            13:40-14:30                 Konferans S.

ECF  486 Eczacılık Mevzuatı  ve Sosyal Eczacılık                                       14:40-16:30                Konferans S.

 

 

SALI                                                                                                            SAAT                         YER

İNG  128 Temel İngilizce II                                                                         08:40-10:30                  Farma III

İNG  127 Temel İngilizce I                                                                         10:40-12:30                   Farma III

ECF  132 Analitik Kimya I                                                                         10:40-12:30                  Farma I

TKD 104 Türk Dili II (Şube I)                                                                      13:40-15:30                  Farma I

TKD 104 Türk Dili II (Şube II)                                                                     15:40-17:30                  Farma I

 

ECF  218 Farmasötik Teknoloji I Lab                                                          09:40-16:30                  Lab.I-II

ECF  204 Farmasötik Botanik Lab.                                                             09:40-16:30                  Lab.III-IV

 

ECF  378 Farmakoloji III                                                                             13:40-15:30                 Farma II

ECF  302 Farmakognozi II                                                                          15:40-17:30                 Farma II

 

 

ECF  488 Müstahzar Bilgisi-I                                                                      08:40-10:30                 Farma II

ECF  498 Sağlık ve İlaç Ekonomisi                                                            10:40-12:30                  Farma II

ECF  432 Kozmetik ve Dermatolojik Preparatlar                                          13:40-15:30                  Farma III

ECF  438 Kanser Biyokimyası                                                                   13:40-15:30                 S Salonu

ECF  456 Polimer Kimyasına Giriş                                                             15:40-17:30                 Farma III

ECF  462 Biyokimya Laboratuvar Bulgularının Değerlendirilmesi II                15:40-17:30                  S Salonu

 

 

ÇARŞAMBA                                                                                              SAAT                         YER

HAS  106 Halk Sağlığı                                                                               08:40-10:30                Farma II

TIP   102 Anatomi-Fizyoloji I                                                                      10:40-12:30                Farma II

ECF  134 Analitik Kimya I Lab.                                                                  13:40-16:30                Lab. I

 

ECF  224 Farmasötik Kimya I Lab.                                                              09:40-16:30                Lab.III-IV

ECF  291 Staj I                                                                                          15:40-17:30                Uyg.Eczanesi

 

ECF  320 Farmasötik Kimya III                                                                   08:40-10:30                Farma I

ECF  344 Farmasötik Toksikoloji I                                                              10:40-12:30                Farma I

ECF  332 Farmasötik Teknol.III                                                                  15:40-17:30                Farma I

ECF  494 Farmasötik Bakım II (İlk Hafta S Salonu)                                      09:40-12:30                Konferans S.

ECF  422 İlaç Hammadde Üretimi                                                               13:40-15:30                Farma III

ECF  410 Akılcı İlaç Kullanımı I                                                                  13:40-16:30                Kütüphane

ECF  491 Staj III                                                                                        13:40-15:30                H.Ü.Hastaneleri

ECF  450 Hast.Eczacılığı İşl.                                                                      15:40-17:30                Farma III

 

 

PERŞEMBE                                                                                               SAAT                         YER

ECF  134 Analitik Kimya I Lab.                                                                 09:40-16:30                Lab. I

 

ECF  216 Farmasötik Teknoloji I                                                               09:40-10:30                Farma I

ECF  284 Biyokimya II                                                                             10:40-12:30                Farma I

ECF  220 Farmasötik Kimya I                                                                   13:40-15:30                Farma I

ÜNİ  201 Üniversite Yaşamı                                                                      15.40-17.30                Farma 1

*ECF 222 Farmasötik Kimya I                                                                   15.40-17.30                F.Kimya AD

 

ECF  342 Farmasötik Toksikoloji I Lab.                                                      09:40-16:30                Lab. II

ECF  330 Farmasötik Kimya III Lab.                                                          09:40-16:30                Lab. III-IV

 

ECF  470 Riskli Dönemlerde Güvenli İlaç Kullanımı                                     08:40-10:30                Farma II

ECF  482 İlaç Analizlerinde Yöntem Validasyonu                                         08:40-10:30                Farma III

ECF  480 Farmasötik Biyoteknolojide Üretim ve Uygulamalar                       10:40-12:30                Farma II

ECF  464 Farmasötik Mikrobiyoloji                                                             10:40-12:30                Farma III

ECF  404 Modern Farmakognozi                                                                13:40-15:30                Farma II

ECF  412 Uygulamalı Farmakoloji I                                                            13:40-15:30                Farma III

ECF  406 Türkiye Bitkilerinin Eczacılık Bakımından Değerlendirilmesi           15:40-17:30                Farma II

BİS   404 Eczacılıkta Bioistatistik                                                              15:40-17:30                Farma III

 

 

CUMA                                                                                                         SAAT                         YER

TIP   102 Anatomi-Fizyoloji I                                                                    10:40-12:30                Farma I

 

ECF  254 İlaç Analizlerinde Ayırma Yöntemleri ve Kromatografi                   08:40-10:30                Farma III

ECF  220 Farmasötik Kimya I                                                                   10:40-11:30                Farma II

*ECF 222 Farmasötik Kimya I                                                                   11:40-12:30                F.Kimya AD

ECF  272 Farmakoloji I                                                                             11:40-12:30                Farma II

ECF  256 Enstrümantasyon                                                                       13:40-15:30                Farma III

ECF  262 Çevresel Toksikoloji                                                                   13:40-15:30                S Salonu

ECF  252 Radyasyondan Korunma (İlk 2 Hafta Kütüphane)                           13:40-15:30                Farma II

ECF  258 Eczacilikta İleri Analitik Kimya                                                     15:40-17:30                Farma III

ECF  260 Organik Sentez                                                                           15:40-17:30                Farma II

 

ECF  342 Farmasötik Toksikoloji I Lab.                                                        09:40-12:30                Lab. II

 

ECF  448 Farmasötik Biyoteknoloji                                                              08:40-10:30                Farma I

ECF  430 Önformülasyon ve Kalite Güvenliğinin Sağlanması                         10:40-12:30                Farma III

ECF  446 İyi Radyofarmasi Uygulamaları                                                     10:40-12:30                Kütüphane

ECF  476 İzbim Hizmetleri                                                                          10:40-12:30                HİZBİB

ECF  491 Staj III                                                                                        13:40-15:30                H.Ü.Hastaneleri

ECF  444 İlaç Araştırmalarında Farmakolojik Yöntemler                                 13:40-15:30                Farma I

ECF  428 İlaç Geliştirmede Temel Kavramlar                                                15:40-17:30                Farma I

ECF  400 Zehirli Bitkiler Doğal Zehirler                                                          15:40-17:30                S Salonu

*2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi ve daha önceki yıllarda bu dersi programına alıp başarısız olan öğrenciler için açılmıştır.

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

90-06100 Sıhhiye - ANKARA

Telefon: +90 (312) 305 10 88

Faks: +90 (312) 311 47 77

E-posta: eczdekan@hacettepe.edu.tr