2013-2014 Öğretim Yılı Akademik Takvimi
2013-2014 Öğretim Yılı Akademik Takvimi
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
2013-2014 ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
(Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri ile Ankara Devlet Konservatuvarı (Yarıyıllık Kredili Sistem hariç) dışında kalan tüm birimler)
     
GÜZ YARIYILI    
 

Başlangıç

Bitiş

Uluslararası öğrenci adaylarının son başvuru tarihi  

28 Haziran 2013

Kurum içi ve dışı yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin yabancı dil yeterlik sınavına girebilmeleri için Yabancı Diller Yüksekokulu Müd.'ne son başvuru tarihi  

06 Ağustos 2013

Kurum içi ve dışı yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin yabancı dil yeterlik sınavı **  

12 Ağustos 2013

Dış Kurumlardan yatay geçiş son başvuru tarihi  

16 Ağustos 2013

Dış Kurumlardan yatay geçiş başvurusu yönetim kurullarınca kabul edilen  öğrencilerin kararlarının Ö.İ.D.B.’na gönderilmesinin son günü  

29 Ağustos 2013

Yabancı dil hazırlık sınıflarında önceki yıllarda başarısız öğrencilerin yeterlik sınavı için ÖİDB'na son başvuru tarihl  

02 Eylül 2013

Yeni kazanan öğrencilerin (Önlisans-Lisans) Üniversiteye kayıtları

02 Eylül 2013

06 Eylül 2013

Uluslararası öğrenciler için açılan Temel Türkçe ve Türkçe Dil Becerileri derslerinin muafiyet sınavı Ö.İ.D.B.'na elektronik ortamda başvuru tarihi

02 Eylül 2013

22 Eylül 2013

Üniversite içi yatay geçiş son başvuru tarihi  

04 Eylül 2013

Yeni kayıt uluslararası öğrencilerin Türkçe yeterlik/düzey belirleme sınavı *  

09 Eylül 2013

Hazırlık sınıfı bulunan bölümlere yeni kayıt yaptıran öğrenciler ve Yabancı Dil Hazırlık Sınıfından başarısız olan öğrencilerin yabancı dil yeterlik/düzey belirleme sınavı **

10 Eylül 2013

16 Eylül 2013

Hazırlık sonrası yabancı dil dersleri ile ortak zorunlu yabancı dil derslerinin muafiyet sınavı için Ö.İ.D.B.'na elektronik ortamda başvuru tarihleri

09 Eylül 2013

19 Eylül 2013

Üniversite içi yatay geçiş başvurusu yönetim kurullarınca kabul edilen  öğrencilerin kararlarının Ö.İ.D.B.’na gönderilmesinin son günü  

18 Eylül 2013

Öğrenci Katkı Paylarının ödenmesinin son günü  

19 Eylül 2013

Yeni kazanan öğrencilerin (Önlisans-Lisans) Oryantasyon dersi

23 Eylül 2013

27 Eylül 2013

Ders programlarının yapılması

23 Eylül 2013

27 Eylül 2013

Uluslararası öğrenciler için açılan Hazırlık sonrası Temel Türkçe ve Türkçe Dil Becerileri derslerinin muafiyet sınavı *  

24 Eylül 2013

Hazırlık sonrası yabancı dil dersleri ile ortak zorunlu yabancı dil derslerinin  muafiyet sınavı **  

25 Eylül 2013

Mezuniyetine tek dersi kalan öğrencilerin tek ders sınavları

30 Eylül 2013

04 Ekim 2013

Ekle-Sil haftası

07 Ekim 2013

11 Ekim 2013

Önlisans ve Lisans programlarında ders dönemi

30 Eylül 2013

03 Ocak 2014

Yabancı Dil Hazırlık sınıflarında önceki yıllarda başarısız olan öğrencilerin yeterlik sınavı için ÖİDB'na son başvuru tarihi  

05 Ocak 2014

Güz Dönemi Yabancı Dil Yeterlik Sınavları **

13 Ocak 2014

16 Ocak 2014

Yarıyıl genel sınavları

06 Ocak 2014

17 Ocak 2014

Yarıyıl genel sınav sonuçlarının elektronik ortamda iletilmesi

06 Ocak 2014

22 Ocak 2014

Bütünleme sınavları

27 Ocak 2014

31 Ocak 2014

Güz yarıyılı bütünleme sınav sonuçlarının elektronik ortamda iletilmesi

27 Ocak 2014

05 Şubat 2014

Güz yarıyılı genel sınavlarına ait not değişikliği kararlarının Fakülte Dekanlıkları ve Yüksekokul Müdürlükleri’nce Ö.İ.D.B.’na gönderilmesinin son günü  

06 Şubat 2014

Güz yarıyılı bütünleme sınav sonuçlarına ait not değişikliği kararlarının Fakülte Dekanlıkları ve Yüksekokul Müdürlükleri’nce Ö.İ.D.B.’na gönderilmesinin son günü  

20 Şubat 2014

Resmi Tatiller

Başlangıç

Bitiş

Ramazan Bayramı ***

07 Ağustos 2013

10 Ağustos 2013

Kurban Bayramı tatili ***

14 Ekim 2013

18 Ekim 2013

Cumhuriyet Bayramı tatili ***

28 Ekim 2013

29 Ekim 2013

Yılbaşı

01 Ocak 2014

 
Yarıyıl tatili (Bütünleme Hariç)

18 Ocak 2014

09 Şubat 2014

 
* Sınav Programlarının ayrıntısı Hacettepe Üniversitesi  Dil Öğretim Uygulama ve Araştırma merkezinden (TÖMER) öğrenilecektir.
** Sınav programlarının ayrıntısı Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünden öğrenilecektir.
*** Öğleden sonra veya tam gün tatil olduğundan bugünlerde sınav yapılamaz.

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

90-06100 Sıhhiye - ANKARA

Telefon: +90 (312) 305 10 88

Faks: +90 (312) 311 47 77

E-posta: eczdekan@hacettepe.edu.tr