2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ders Programı
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ders Programı

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS PROGRAMI (24.01.2014)

DERSİN KODU-ADI

PAZARTESİ                                                                       SAAT                         YER

ECF 132 Analitik Kimya I                                                   09:40-10:30                Farma I

BİS  104 Biyoistatistik                                                          10:40-12:30                Farma I

ECF  272 Farmakoloji I                                                        08:40-10:30                Konf.Sal.

ECF  216 Farmasötik Teknoloji I                                         10:40-12:30                Farma II

ECF  202 Farmasötik Botanik                                              13:40-15:30                Farma II

AİT  204 Ata.İlk.Ve İnk.Tar. II                                           15:40-17:30                Farma II

ECF  486 Eczacılık Mevzuatı  ve Sosyal Eczacılık              08:40-10:30                Farma II

ECF  434 Biyofarmasötik                                                     13:40-14:30                Farma I

ECF  460 Radyofarmasi                                                       14:40-16:30                Farma I

ECF  432 Kozmetik ve Dermatolojik Preparatlar                 10:40-12:30                Farma III

ECF  446 İyi Radyofarmasi Uygulamaları                           10:40-12:30                S Salonu

ECF  334 Farmasötik Teknoloji III Lab.                              09:40-16:30                Lab.I-II

ECF  308 Farmakognozi II Lab.                                           09:40-16:30                Lab.III-IV

SALI                                                                                     SAAT                         YER

ECF  132 Analitik Kimya I                                                  10:40-12:30                Farma I

TKD 104 Türk Dili II (Şube I)                                              13:40-15:30                Farma I

TKD 104 Türk Dili II (Şube II)                                            15:40-17:30                Farma I

İNG  128 Temel İngilizce II                                                 08:40-10:30                Farma III

İNG  127 Temel İngilizce I                                                   08:40-10:30                Kütüphane

ECF  378 Farmakoloji III                                                     13:40-15:30                Farma II

ECF  302 Farmakognozi II                                                   15:40-17:30                Farma II

*ECF 328 Farmasötik Kimya III                                          15.40-17.30                Kütüphane

ECF  494 Farmasötik Bakım II                                            08:40-10:30                Farma II

ECF  498 Sağlık ve İlaç Ekonomisi                                      10:40-12:30                Farma II

ECF  404 Modern Farmakognozi                                         13:40-15:30                Farma III

ECF  438 Kanser Biyokimyası                                             13:40-15:30                S Salonu

ECF  456 Polimer Kimyasına Giriş                                       15:40-17:30                Farma III

ECF  462 Biyokimya Lab. Bulgularının Değerl. II               15:40-17:30                S Salonu

ECF  218 Farmasötik Teknoloji I Lab                                  09:40-16:30                Lab.I-II

ECF  204 Farmasötik Botanik Lab.                                      09:40-16:30                Lab.III-IV

ÇARŞAMBA                                                                      SAAT                         YER

HAS  106 Halk Sağlığı                                                         08:40-10:30                Farma II

TIP   102 Anatomi-Fizyoloji I                                              10:40-12:30                Farma II

ECF  291 Staj I                                                                  15:40-17:30                Uyg.Eczanesi                                                                                                 (1. Hafta 13:40-17.30 saatleri arasında Konferans Salonunda yapılacaktır)

ECF  320 Farmasötik Kimya III                                           08:40-10:30                Farma I

ECF  344 Farmasötik Toksikoloji I                                       10:40-12:30                Farma I

ECF  332 Farmasötik Teknol.III                                          15:40-17:30                Farma I

ECF  482 İlaç Analizlerinde Yöntem Validasyonu              08:40-10:30                Farma III

ECF  470 Riskli Dönemlerde Güvenli İlaç Kullanımı          08:40-10:30                S Salonu

ECF  480 Farmasötik Biyoteknolojide Üretim ve Uyg.       10:40-12:30                Farma III

ECF  464 Farmasötik Mikrobiyoloji                                     10:40-12:30                Kütüphane

ECF  422 İlaç Hammadde Üretimi                                       13:40-15:30                Farma III

ECF  410 Akılcı İlaç Kullanımı         I                                  13:40-16:30                Dek.Sem.Sal.

ECF  400 Zehirli Bitkiler-Doğal Zehirler                              15:40-17:30                Farma III

ECF  491 Staj III                                                                  13:40-15:30                H.Ü.Hast.

ECF  134 Analitik Kimya I Lab.                                          13:40-16:30                Lab. I

ECF  224 Farmasötik Kimya I Lab.                                     09:40-16:30                Lab.III-IV

PERŞEMBE                                                                        SAAT                         YER

ECF  216 Farmasötik Teknoloji I                                         09:40-10:30                Farma I

ECF  284 Biyokimya II                                                        10:40-12:30                Farma I

ECF  220 Farmasötik Kimya I                                              13:40-15:30                Farma I

ÜNİ  201 Üniversite Yaşamı                                                15.40-17.30                Farma 1

*ECF 222 Farmasötik Kimya I                                         15.40-17.30                Dek.Sem.Sal.

ECF  494 Farmasötik Bakım II                                             09:40-12:30                Farma II

ECF  412 Uygulamalı Farmakoloji I”                                   13:40-15:30                Farma III

ECF  476 İzbim Hizmetleri                                                   13:40-15:30                Kütüphane

ECF  406 Türkiye Bitkilerinin Ecz. Bakımından Değerl.        15:40-17:30                Farma III

ECF  134 Analitik Kimya I Lab.                                          09:40-16:30                Lab. I

ECF  342 Farmasötik Toksikoloji I Lab.                              09:40-16:30                Lab. II

ECF  330 Farmasötik Kimya III Lab.                                  09:40-16:30                Lab. III-IV

CUMA                                                                                 SAAT                         YER

TIP   102 Anatomi-Fizyoloji I                                              10:40-12:30                Farma II

ECF  120 Organik Kimya I                                                  13:40-15:30                Farma I

ECF  254 İlaç Analizlerinde Ayırma Yönt. ve Kromatogr.  08:40-10:30                Farma III

ECF  220 Farmasötik Kimya I                                              10:40-11:30                Farma I

*ECF 222 Farmasötik Kimya I                                            11:40-12:30             Dek.Sem.Sal.

ECF  272 Farmakoloji I                                                        11:40-12:30                Farma I

ECF  256 Enstrümantasyon                                                  13:40-15:30                Farma III

ECF  262 Çevresel Toksikoloji                                             13:40-15:30                S Salonu

ECF  252 Radyasyondan Korunma                                      13:40-15:30               Farma-2                                                                                                                                                                              (İlk 2 hafta Kütüphanede yapılacaktır.)

ECF  258 Eczacilikta Ileri Analitik Kimya                           15:40-17:30                Farma III

ECF  260 Organik Sentez                                                     15:40-17:30                S Salonu

ECF  448 Farmasötik Biyoteknoloji                                     08:40-10:30                Farma I

ECF  450 Hast.Eczacılığı İşl.                                                10:40-12:30                Farma III

ECF  430 Önformülasyon ve Kalite Güvenliğinin Sağl.      10:40-12:30                Kütüphane

BİS   404 Eczacılıkta Biyoistatistik                                      13:40-15:30                Dek.Sem.Sal.

ECF  428 İlaç Geliştirmede Temel Kavramlar                      15:40-17:30                Farma I

ECF  491 Staj III                                                                  13:40-15:30                H.Ü.Hast.

ECF  342 Farmasötik Toksikoloji I Lab.                              09:40-12:30                Lab. II

*Daha önceki dönemlerde ECF 222 Farmasötik Kimya I dersini alan öğrenciler ECF 328 Farmasötik Kimya III dersini alarak, ECF 220 Farmasötik Kimya I dersini alan öğrenciler ise ECF 320 Farmasötik Kimya III dersini alarak programlarına devam edeceklerdir.

İlk defa Farmasötik Kimya I dersini programına alacak olan öğrencilerin ECF 220 Farmasötik Kimya I dersini (Optik Kod:313220) kodlamaları gerekmektedir.

*2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi ve daha önceki yıllarda bu dersi programına alıp başarısız olan öğrenciler için açılmıştır.

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

90-06100 Sıhhiye - ANKARA

Telefon: +90 (312) 305 10 88

Faks: +90 (312) 311 47 77

E-posta: eczdekan@hacettepe.edu.tr