2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Akademik Takvimi
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
 
(Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri ile Ankara Devlet Konservatuvarı (Yarıyıllık Kredili Sistem hariç) dışında kalan tüm birimleri)
     
BAHAR YARIYILI    
     
Yeni Başvurular Başlangıç

Bitiş

ÖnlisansYatay geçiş son başvuru tarihi  

22 Şubat 2013

     
Ders Program Kayıtları Başlangıç

Bitiş

Öğrenci Katkı Paylarının ödenmesinin son günü  

22 Şubat 2013

Yabancı dil eşdeğerlik belgelerinin Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünce onaylanmasının son günü  

04 Mart 2013

Yatay geçiş başvurusu yönetim kurullarınca kabul edilen öğrencilerin kararlarının ÖİDB.’na gönderilmesinin son günü  

08 Mart 2013

Ders programlarının yapılması 25 Şubat 2013

13 Mart 2013

Ders programlarının danışmanlar tarafından onaylanmasının son günü  

17 Mart 2013

     
Dersler Ve Sınavlar Başlangıç

Bitiş

Hazırlık sonrası yabancı dil dersleri ile ortak zorunlu yabancı dil derslerinin ve yabancı uyruklu öğrenciler için açılan Temel Türkçe ve Türkçe Dil Becerileri derslerinin muafiyet sınavı ÖİDB'na elektronik ortamda başvuru tarihi 15 Şubat 2013

24 Şubat 2013

Hazırlık sonrası yabancı dil dersleri ile ortak zorunlu yabancı dil derslerinin muafiyet sınavı **  

27 Şubat 2013

Yabancı uyruklu öğrenciler için açılan Hazırlık sonrası Temel Türkçe ve Türkçe Dil Becerileri derslerinin muafiyet sınavı *  

28 Şubat 2013

Mezuniyetine tek dersi kalan öğrencilerin tek ders sınavları 04 Mart 2013

08 Mart 2013

Hazırlık-Lisans ve Önlisans programlarında ders dönemi 04 Mart 2013

09 Haziran 2013

Yabancı Dil Hazırlık sınıflarında başarısız öğrencilerin yeterlik sınavı için ÖİDB.'na son başvuru tarihi  

03 Haziran 2013

Yabancı Dil yeterlik sınavı 12 Haziran 2013

14 Haziran 2013

Yarıyıl genel sınavları 17 Haziran 2013

30 Haziran 2013

Yarıyıl genel sınav sonuçlarının ÖİDB.’na gönderilmesinin veya elektronik ortamda iletilmesinin son günü  

04 Temmuz 2013

Bahar yarıyılına ait not değişikliği kararlarının Fakülte Dekanlıkları ve Yüksekokul Müdürlükleri’ nce ÖİDB.’ na gönderilmesinin son günü  

19 Temmuz 2013

Bahar yarıyılı bütünleme sınavı 08 Temmuz 2013

21 Temmuz 2013

Bahar yarıyılı bütünleme sınav sonuçlarının Ö.İ.D.B.’na gönderilmesinin veya elektronik ortamda iletilmesinin son günü  

25 Temmuz 2013

Bütünleme sınavının Bahar yarıyılına ait not değişikliği kararlarının Fakülte Dekanlıkları ve Yüksekokul Müdürlükleri’nce ÖİDB.’ na gönderilmesinin son günü  

09 Ağustos 2013

     
Resmi Tatiller Başlangıç

Bitiş

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili  

23 Nisan 2013

Emek ve Dayanışma Günü  

01 Mayıs 2013

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tatili  

19 Mayıs 2013

 
*Sınav Programlarının ayrıntısı Hacettepe Üniversitesi Dil Öğretim Uygulama ve Araştırma merkezinden öğrenilecektir.
** Sınav programlarının ayrıntısı Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünden öğrenilecektir.

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

90-06100 Sıhhiye - ANKARA

Telefon: +90 (312) 305 10 88

Faks: +90 (312) 311 47 77

E-posta: eczdekan@hacettepe.edu.tr