2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Takvimi
(Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri ile Ankara Devlet Konservatuvarı (Yarıyıllık Kredili Sistem hariç) dışında kalan tüm birimleri)
 
GÜZ YARIYILI    
     
Yeni Başvurular Başlangıç Bitiş
Yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin yabancı dil yeterlik sınavına girebilmeleri için Yabancı Diller Yüksekokulu Müd.'ne son başvuru tarihi   05 Ağustos 2011
Hacettepe Üniversitesinde öğrenim görmek isteyen Yabancı uyruklu öğrencilerin son başvuru tarihi   22 Temmuz 2011
Yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin yabancı dil yeterlik sınavı **   16 Ağustos 2011
Dış Kurumlardan yatay geçiş son başvuru tarihi   19 Ağustos 2011
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfından İlişiği kesilen öğrencilerin yeterlik sınavı için ÖİDB'na son başvuru tarihi   26 Ağustos 2011
Üniversite içi yatay geçiş son başvuru tarihi   07 Eylül 2011
Yeni kazanan öğrencilerin (Önlisans-Lisans) Üniversiteye kayıtları 05 Eylül 2011 09 Eylül 2011
Yeni kayıt yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe yeterlik/düzey belirleme sınavı *   12 Eylül 2011
Hazırlık sınıfı bulunan bölümlere yeni kayıt yaptıran öğrenciler ve Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında ilişiği kesilen öğrenciler ile Türkçe Öğrenme yükümlülüğü olmayan ve yaTürkçe yeterlik/düzey belirleme sınavından başarılı olan yabancı uyruklu öğrencilerin yabancı dil yeterlik/düzey belirleme sınavı ** 13 Eylül 2011 16 Eylül 2011
     
Ders Program Kayıtları Başlangıç Bitiş
Dış Kurumlardan yatay geçiş başvurusu yönetim kurullarınca kabul edilen öğrencilerin kararlarının ÖİDB.’na gönderilmesinin son günü   02 Eylül 2011
Üniversite içi yatay geçiş başvurusu yönetim kurullarınca kabul edilen öğrencilerin kararlarının ÖİDB.’na gönderilmesinin son günü   22 Eylül 2011
Öğrenci Katkı Paylarının ödenmesinin son günü   22 Eylül 2011
Ders programlarının yapılması 26 Eylül 2011 30 Eylül 2011
Ders programlarının danışmanlar tarafından onaylanmasının son günü   02 Ekim 2011
Ders ekleme bırakma günleri 12 Ekim 2011 14 Ekim 2011
Ders ekle-sil programlarının danışmanlar tarafından onaylanmasının son günü   16 Ekim 2011
Yabancı dil eşdeğerlik belgelerinin Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünce onaylanmasının son günü   07 Ekim 2011
     
Dersler Ve Sınavlar Başlangıç Bitiş
Hazırlık sonrası yabancı dil dersleri ile ortak zorunlu yabancı dil derslerinin ve yabancı uyruklu öğrenciler için açılan Temel Türkçe ve Türkçe Dil Becerileri derslerinin muafiyet sınavı ÖİDB'na elektronik ortamda başvuru tarihi 15 Ağustos 2011 25 Eylül 2011
Yabancı uyruklu öğrenciler için açılan Hazırlık sonrası Temel Türkçe ve Türkçe Dil Becerileri derslerinin muafiyet sınavı *   26 Eylül 2011
Hazırlık sonrası yabancı dil dersleri ile ortak zorunlu yabancı dil derslerinin muafiyet sınavı ** 28 Eylül 2011
Mezuniyetine tek dersi kalan öğrencilerin tek ders sınavları 03 Ekim 2011 07 Ekim 2011
Hazırlık-Lisans ve Önlisans programlarında ders dönemi 03 Ekim 2011 08 Ocak 2012
Yabancı Dil Hazırlık sınıflarından İlişiği kesilen öğrencilerin yeterlik sınavı için ÖİDB.'na son başvuru tarihi   06 Ocak 2012
Yabancı Dil Yeterlilik sınavı   12 Ocak 2012
Yarıyıl genel sınavları 09 Ocak 2012 22 Ocak 2012
Yarıyıl genel sınav sonuçlarının Ö.İ.D.B.’na gönderilmesinin veya elektronik ortamda iletilmesinin son günü   26 Ocak 2012
     
Resmi Tatiller Başlangıç Bitiş
Ramazan Bayramı tatili*** 29 Ağustos 2011 01 Eylül 2011
Cumhuriyet Bayramı tatili*** 28 Ekim 2011 29 Ekim 2011
Kurban Bayramı tatili*** 05 Kasım 2011 09 Kasım 2011
Yarıyıl tatili 23 Ocak 2012 05 Şubat 2012
     
*Sınav Programlarının ayrıntısı Hacettepe Üniversitesi Dil Öğretim Uygulama ve Araştırma merkezinden öğrenilecektir.
** Sınav programlarının ayrıntısı Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünden öğrenilecektir.
*** Öğleden sonra veya tam gün tatil olduğundan bugünlerde sınav yapılamaz.

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

90-06100 Sıhhiye - ANKARA

Telefon: +90 (312) 305 10 88

Faks: +90 (312) 311 47 77

E-posta: eczdekan@hacettepe.edu.tr