2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Takvimi
(Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri ile Ankara Devlet Konservatuvarı (Yarıyıllık Kredili Sistem hariç) dışında kalan tüm birimleri)
 
GÜZ YARIYILI    
     
Yeni Başvurular

Başlangıç

Bitiş

Yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin yabancı dil yeterlik sınavına girebilmeleri için Yabancı Diller Yüksekokulu Müd.'ne son başvuru tarihi  

06 Ağustos 2010

Hacettepe Üniversitesinde öğrenim görmek isteyen Yabancı uyruklu öğrencilerin son başvuru tarihi  

06 Ağustos 2010

Yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin yabancı dil yeterlik sınavı **  

17 Ağustos 2010

Yatay geçiş son başvuru tarihi  

20 Ağustos 2010

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfından İlişiği kesilen öğrencilerin yeterlik sınavı için ÖİDB'na son başvuru tarihi  

27 Ağustos 2010

Yeni kazanan öğrencilerin (Önlisans-Lisans) Üniversiteye kayıtları

31 Ağustos 2010

07 Eylül 2010

Yeni kayıt yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe yeterlik/düzey belirleme sınavı *  

13 Eylül 2010

Hazırlık sınıfı bulunan bölümlere yeni kayıt yaptıran öğrenciler ve Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında ilişiği kesilen öğrenciler ile Türkçe Öğrenme yükümlülüğü olmayan veyaTürkçe yeterlik/düzey belirleme sınavından başarılı olan yabancı uyruklu öğrencilerin yabancı dil yeterlik/düzey belirleme sınavı **

14 Eylül 2010

17 Eylül 2010

     
Ders Program Kayıtları

Başlangıç

Bitiş

Yatay geçiş başvurusu yönetim kurullarınca kabul edilen öğrencilerin kararlarının ÖİDB.’na gönderilmesinin son günü  

03 Eylül 2010

Öğrenci Katkı Paylarının ödenmesinin son günü  

23 Eylül 2010

Ders programlarının yapılması

27 Eylül 2010

01 Ekim 2010

Ders programlarının danışmanlar tarafından onaylanmasının son günü  

03 Ekim 2010

Katkı payı dekontlarının ÖİDB.’na gönderilmesinin son günü  

06 Ekim 2010

Ders ekleme bırakma günleri

13 Ekim 2010

15 Ekim 2010

Ders ekle-sil programlarının danışmanlar tarafından onaylanmasının son günü  

17 Ekim 2010

Yabancı dil eşdeğerlik belgelerinin Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünce onaylanmasının son günü  

08 Ekim 2010

     
Dersler Ve Sınavlar

Başlangıç

Bitiş

Hazırlık sonrası yabancı dil dersleri ile ortak zorunlu yabancı dil derslerinin ve yabancı uyruklu öğrenciler için açılan Temel Türkçe ve Türkçe Dil Becerileri derslerinin muafiyet sınavı ÖİDB'na elektronik ortamda başvuru tarihi

16 Ağustos 2010

19 Eylül 2010

Yabancı uyruklu öğrenciler için açılan Hazırlık sonrası Temel Türkçe ve Türkçe Dil Becerileri derslerinin muafiyet sınavı *  

27 Eylül 2010

Hazırlık sonrası yabancı dil dersleri ile ortak zorunlu yabancı dil derslerinin muafiyet sınavı **

30 Eylül 2010

Mezuniyetine tek dersi kalan öğrencilerin tek ders sınavları

04 Ekim 2010

08 Ekim 2010

Hazırlık-Lisans ve önlisans programlarında ders dönemi

04 Ekim 2010

16 Ocak 2011

Yabancı Dil Hazırlık sınıflarından İlişiği kesilen öğrencilerin yeterlik sınavı için ÖİDB.'na son başvuru tarihi  

12 Ocak 2011

Yabancı Dil Yeterlilik sınavı  

19 Ocak 2011

Yarıyıl genel sınavları ve öğrenim süresini dolduran öğrencilerin ek sınavları

17 Ocak 2011

30 Ocak 2011

Yarıyıl genel sınavları ile ek sınav sonuçlarının Ö.İ.D.B.’na gönderilmesinin veya elektronik ortamda iletilmesinin son günü  

03 Şubat 2011

     
Resmi Tatiller

Başlangıç

Bitiş

Ramazan Bayramı tatili***

08 Eylül 2010

11 Eylül 2010

Cumhuriyet Bayramı tatili***

28 Ekim 2010

29 Ekim 2010

Kurban Bayramı tatili***

15 Kasım 2010

19 Kasım 2010

Yarıyıl tatili

31 Ocak 2011

13 Şubat 2011

Ramazan Bayramı tatili***

29 Ağustos 2011

01 Eylül 2011

     
*Sınav Programlarının ayrıntısı Hacettepe Üniversitesi Dil Öğretim Uygulama ve Araştırma merkezinden öğrenilecektir.    
** Sınav programlarının ayrıntısı Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünden öğrenilecektir.  
*** Öğleden sonra veya tam gün tatil olduğundan bugünlerde sınav yapılamaz.

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

90-06100 Sıhhiye - ANKARA

Telefon: +90 (312) 305 10 88

Faks: +90 (312) 311 47 77

E-posta: eczdekan@hacettepe.edu.tr