2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Ders Programı

20.10.2009

2009-2010 GÜZ DÖNEMİ KESİNLEŞMİŞ DERS PROGRAMI

DERSİN KODU VE ADI

SAATİ

YERİ

PAZARTESİ

 

 

ECF 113 Ecz.Tar. ve Deont.

08.40-10.30

1.Amfi

FİZ  195 Fizik

10.40-12.30

1.Amfi

ECF 161 + 211 Farm. Mikro. İmmün.

13.40-14.30

1.Amfi

ECF  111 Ecz. Bilgisayar Uyg.

14.40-17.30

1.Amfi (Üniv.Bilg.Lab.)

ECF 287 Biyokimya I

13.40-15.30

2.Amfi

AİT  203  Ata.İlk. ve İnk. Tar.I

15.40-17.30

2.Amfi

ECF 271 Gıda Toksikolojisi

10.40-12.30

4.Amfi

ECF 289 Biyomoleküler Araştırma ve Tanı Teknikleri

08.40-10.30

4.Amfi

ECF 479 Farmakoloji IV

08.40-10.30

2.Amfi

ECF 483 Farmasötik Kimya IV

10.40-12.30

2.Amfi

ECF 487 Farmasötik Toksikoloji II

13.40-15.30

3.Amfi

ECF 493 Farmasötik Bakım I

15.40-17.30

3.Amfi

ECF 423 Farmasötik Kimya III (eski öğrenciler için)

09.40-11.30

ABD. Toplantı Salonu

ECF 467 Biyo.Lab.Bul.Dğ.I

08.40-10.30

5.Amfi

ECF 521 Eczacılıkta Bilgi ve Kaynağa Ulaşma

13.40-15.30

5.Amfi

ECF 545 Radyofarm. Ruhsat Dosyası Haz.

10.40-12.30

5.Amfi

ECF 587 Vitaminler ve Koenzimler

15.40-17.30

4.Amfi

ECF 307 Farmakognozi I Lab.

09.40-16.30

Lab-3.Lab-4

ECF 337 Farmasötik Teknoloji II Lab.

09.40-16.30

Lab-1.Lab-2

SALI

 

 

ECF 191 Genel Kimya

10.40-12.30

2.Amfi

ECF 161+ 211  Farm. Mikro. İmmün.

13.40-15.30

2.Amfi

TKD 103 Türk Dili I

15.40-17.30

2.Amfi

TIP 201 Anatomi-Fizyoloji II

10.40-12.30

1.Amfi

ECF 221 Organik Kimya II

13.40-15.30

1.Amfi

ECF 223 İlaç Nomenklatürü

15.40-17.30

1.Amfi

ECF 203 Farm.Bot.Tem.Kav.ve Terminoloji

08.40-10.30

4.Amfi

ECF 205 Doğal İlaçlarla İlgili Temel Kavramlar

15.40-17.30

4.Amfi

ECF 327 Farmasötik Kimya II

08.40-10.30

2.Amfi

ECF 303 Dünyada Gel.Ted.Sist.ve Mit.Tıbbi Bitk.

10.40-12.30

4.Amfi

ECF 341 Laboratuvarda Güvenli Çalışma

13.40-15.30

4.Amfi

ECF 347 Tıb.Cih.ve Malz.Gama Rad.Ster.ve AB.

10.40-12.30

5.Amfi

ECF 371 Etkileşmeler ve Toksikolojik Sonuçları

15.40-17.30

5.Amfi

ECF 435 Farmasötik Teknoloji IV

08.40-09.30

1.Amfi

ECF 451 Eczane İşletmeciliği

08.40-10.30

5.Amfi

ECF 463 Biyokim.İlaç. Tasar.

13.40-15.30

3.Amfi

ECF 427 Zirai ve Veteriner İlaçları (Nomenkl.)

15.40-17.30

1.Amfi

ECF 501 Ecz.Bitki Doku Kült. ve Mol. Biy.Uyg.

13.40-15.30

5.Amfi

ECF 537 Eczacılıkta Patent

15.40-17.30

3.Amfi

ECF 565 End. Sta. Analiz Yönt. ve Son.Kal.Kont.

08.40-10.30

5.Amfi

ECF 407 Farmakognozi III Lab.

09.40-16.30

Lab-3. Lab-4

ECF 437 Farmasötik Teknoloji IV Lab.

09.40-16.30

Lab-1. Lab-2

ÇARŞAMBA

 

 

İNG 127 Temel İngilizce I

08.40-10.30

3.Amfi

İNG 128 Temel İngilizce II

08.40-10.30

SHMYO-34-19

TIP 201 Anatomi-Fizyoloji II

13.40-15.30

1.Amfi

ECF 291 Staj I

15.40-17.30

1.Amfi

ECF 291 Staj I

09.40-12.30

Uygulama Eczanesi

ECF 305 Gen.Ol.Değ.(Transgenik)Bit.veBiyogüv.

15.40-17.30

4.Amfi

ECF 309 Doğal İlaç Geliştirme

10.40-12.30

4.Amfi

ECF 373 Farmakoloji II (eski öğrenciler için)

14.40-17.30

Anabilim Dalı

ECF 387 Hastalıkların Biyokimyasal Temelleri

13.40-15.30

4.Amfi

ECF 424 Farmasötik Kimya IV(eski öğrenciler için)

15.40-17.30

2.Amfi

ECF 491 Staj III

13.40-15.30

2.Amfi / H.Ü.Hast.

ECF 493 Farmasötik Bakım I

08.40-09.30

1.Amfi

ECF 515 Eczane Hizmetleri

10.40-12.30

2.Amfi

ECF 517 Endüstriyel İlaç Üretimi

10.40-12.30

1.Amfi

ECF 519 Kalite Güvencesi ve Yönetmelikler

08.40-10.30

2.Amfi

ECF 503 AB Ülk.ve Türkiye’deki Bit.Drog.Kal.Sta.

15.40-17.30

3.Amfi

ECF 571 Klinik Toksikoloji

13.40-15.30

5.Amfi

ECF 511 İlaç Araşt. Farmakolojik Yöntemler

15.40-17.30

5.Amfi

ECF 161 + 211 Farm. Mikro. İmmün.

09.40-16.30

Lab-2

ECF 385 Biyokimya III Lab.

09.40-16.30

Lab-1

ECF 425 Farm. Kimya III Lab. (eski öğrenciler için)

09.40-12.30

Lab-3.

ECF 485 Farm. Kimya IV Lab.

09.40-16.30

Lab-3. Lab-4

 

 

 

PERŞEMBE

 

 

TIP 101 Tıbbi Biyo.Gen.ve Patoloji

10.40-11.30

2.Amfi

ECF 191 Genel Kimya

11.40-12.30

2.Amfi

TIP 201 Anatomi-Fizyoloji II

10.40-12.30

3.Amfi

ECF 235 Analitik Kimya II

08.40-10.30

3.Amfi

ECF 376 Farmakoloji III (eski öğrenciler için)

09.40-12.30

Anabilim Dalı

ECF 401 Farmakognozi III

13.40-15.30

1.Amfi

ECF 435 Farmasötik Teknoloji IV

15.40-17.30

1.Amfi

ECF 513 Eczane Yönetimi

10.40-12.30

1.Amfi

ECF 515 Eczane Hizmetleri

08.40-10.30

1.Amfi

ECF 517 Endüstriyel İlaç Üretimi

08.40-10.30

2.Amfi

ECF 531 Modern Ter. Sist. ve Farm. Nanoteknoloji

13.40-15.30

4.Amfi

ECF 547 Radyofarmasötiklerde Kalite Kontrolü

13.40-15.30

5.Amfi

ECF 573 Endüstriyel Toksikoloji

15.40-17.30

4.Amfi

ECF 551 Organik Reaksiyon Mekanizmaları

15.40-17.30

5.Amfi

ECF 161+ 211 Farm. Mikro. İmmün.Lab.

13.40-16.30

Lab-2

ECF 237 Analitik Kimya II Lab.

13.40-16.30

Lab-1

ECF 325 Farmasötik  Kimya I Lab. (eski öğr. için)

09.40-12.30

Lab-3

ECF 329 Farmasötik Kimya II Lab.

09.40-16.30

Lab-3-Lab-4

ECF 385 Biyokimya III Lab.

09.40-12.30

Lab-1

ECF 489 Farmasötik Toksikoloji II Lab.

09.40-12.30

Lab-2

CUMA

 

 

İNG 127 Temel İngilizce I

08.40-10.30

1.Amfi

İNG 128 Temel İngilizce II

08.40-10.30

SHMYO-34-20

TIP 101 Tıbbi Biyo.Gen.ve Patoloji

10.40-12.30

1.Amfi

MAT 115 Matematik

13.40-15.30

1.Amfi

ECF 301 Farmakognozi I

10.40-12.30

2.Amfi

ECF 321 Farmasötik Kimya I (eski öğrenciler için)

08.40-10.30

5.Amfi

ECF 335 Farmasötik Teknoloji II

13.40-15.30

2.Amfi

ECF 375 Farmakoloji II

08.40-10.30

2.Amfi

ECF 383 Biyokimya III

15.40-17.30

3.Amfi

ECF 491 Staj III

10.40-12.30

3.Amfi / H.Ü.Hast.

ECF 513 Eczane Yönetimi

15.40-17.30

1.Amfi

ECF 519 Kalite Güvencesi ve Yönetmelikler

15.40-17.30

2.Amfi

ECF 405 Farmasötik Biyoteknoloji

15.40-17.30

Dekanlık

ECF 509 Fitofarmasötikler

13.40-15.30

4.Amfi

ECF 533 İlaç Ruhsatlandırması

10.40-12.30

5.Amfi

ECF 535 Veteriner İlaç Dozaj Şek.ve Formülasyon

08.40-10.30

4.Amfi

ECF 553 Medikal Malzemelere Giriş

13.40-15.30

5.Amfi

ECF 557 Sosyal Eczacılıkta Araştırma Yöntemleri

10.40-12.30

4.Amfi

ECF 237 Analitik Kimya II Lab.

09.40-16.30

Lab-1

ECF 489 Farmasötik Toksikoloji II Lab.

09.40-16.30

Lab-2

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

90-06100 Sıhhiye - ANKARA

Telefon: +90 (312) 305 10 88

Faks: +90 (312) 311 47 77

E-posta: eczdekan@hacettepe.edu.tr