2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Akademik Takvimi
 
Yeni Başvurular Başlangıç Bitiş
Yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin yabancı dil yeterlik sınavına girebilmeleri için Yabancı Diller Yüksekokulu Müd.'ne son başvuru tarihi   20 Ocak 2010
Yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin yabancı dil yeterlik sınavı *   21 Ocak 2010
Yatay geçiş son başvuru tarihi   27 Ocak 2010
     
Ders Program Kayıtları Başlangıç Bitiş
Yatay geçiş başvurusu yönetim kurullarınca kabul edilen öğrencilerin kararlarının ÖİDB.'na gönderilmesinin son günü   10 Şubat 2010
Öğrenci Katkı Paylarının ödenmesinin son günü   04 Şubat 2010
Ders programlarının yapılması 08 Şubat 2010 12 Şubat 2010
Ders programlarının danışmanlar tarafından onaylanmasının son günü   14 Şubat 2010
Katkı payı dekontlarının ÖİDB.'na gönderilmesinin son günü   17 Şubat 2010
Güz yarıyılına ait not değişikliği kararlarının Fakülte Dekanlıkları ve Yüksekokul Müdürlükleri'nce ÖİDB.' na gönderilmesinin son günü   24 Şubat 2010
Ders ekleme bırakma günleri 24 Şubat 2010 26 Şubat 2010
Ders ekle-sil programlarının danışmanlar tarafından onaylanmasının son günü   28 Şubat 2010
Yabancı dil eşdeğerlik belgelerinin Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünce onaylanmasının son günü   22 Şubat 2010
     
Dersler Ve Sınavlar Başlangıç Bitiş
Hazırlık sonrası yabancı dil dersleri ile ortak zorunlu yabancı dil derslerinin ve yabancı uyruklu öğrenciler için açılan Özel Türkçe ve Takviyeli Türkçe derslerinin yeterlik sınavı *   11 Şubat 2010
Mezuniyetine tek dersi kalan öğrencilerin tek ders sınavları 15 Şubat 2010 19 Şubat 2010
Hazırlık-Lisans ve önlisans programlarında ders dönemi 15 Şubat 2010 23 Mayıs 2010
Yabancı Dil Hazırlık sınıflarından İlişiği kesilen öğrencilerin yeterlik sınavı için ÖİDB.'na son başvuru tarihi   18 Mayıs 2010
Yabancı Dil yeterlik sınavı 31 Mayıs 2010 04 Haziran 2010
Yarıyıl genel sınavları ve öğrenim süresini dolduran öğrencilerin ek sınavları 24 Mayıs 2010 06 Haziran 2010
Yarıyıl genel sınavları ile ek sınav sonuçlarının ÖİDB.'na gönderilmesinin veya elektronik ortamda iletilmesinin son günü   09 Haziran 2010
Bahar yarıyılına ait not değişikliği kararlarının Fakülte Dekanlıkları ve Yüksekokul Müdürlükleri' nce ÖİDB.' na gönderilmesinin son günü   07 Temmuz 2010
     
Resmi Tatiller ** Başlangıç Bitiş
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili   23 Nisan 2010
Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tatili   19 Mayıs 2010

* Sınav programlarının ayrıntısı Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünden öğrenilecektir.

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

90-06100 Sıhhiye - ANKARA

Telefon: +90 (312) 305 10 88

Faks: +90 (312) 311 47 77

E-posta: eczdekan@hacettepe.edu.tr